Uzavření 1. fáze / Closing of the Stage 1

Vážení kolegové, kteří jste zaslali svůj návrh,
soutěž zůstává anonymní až do úplného ukončení, což znamená, že obálky s vašimi identifikačními údaji zůstávají stále uzavřené, a toto je tedy jediná cesta, kterou vás můžeme informovat: pokud jste neobdrželi výzvu, pak jste nepostoupili do druhé fáze soutěže. Tímto dnem všech šest vyzvaných týmů potvrdilo doručení výzvy.
Děkujeme všem, kteří se soutěže zúčastnili a těm, kteří postoupili, gratulujeme a přejeme hodně štěstí v druhé fázi.
Organizační tým CCEA MOBA
 
Dear colleagues who have submitted the proposal,
the competition stays anonymous until it is entirely closed, meaning that the envelopes with your identification info are still sealed. This is therefore the only way we are able to inform you: if you did not receive the invitation, you had not been selected for the second round. As of today, all the six invited teams confirmed the receipt of the invitation.
We thank all that participated in this competition. Congratulations and wishes of good luck to those that were selected for the second round.
Organizational team of CCEA MOBA