Odevzdání návrhů v 2. fázi / Stage 2 submission of the design proposals

Návrhy všech šesti vyzvaných týmů byly doručeny včas do podatelny KCP.

The proposals of all the six invited teams were delivered in time to the KCP mailing office.