KONTAKTY / CONTACTS

Zadavatel soutěže:

Kongresové centrum Praha, a.s.
Kontakt pro média: Ing. Lenka Žlebková
+420 261 172 201, zlebkova@kcp.cz

Organizátor soutěže

MOBA studio (CCEA MOBA)

Sekretář soutěže

Ing. arch. Igor Kovačević, Ph.D., kovacevic@moba.name

Přezkušovatel soutěžních návrhů

Ing. arch. Karin Grohmannová, grohmannova@ccea.cz

 

Announcer of the Competition

Kongresové centrum Praha, a.s.
Contact for press: Ing. Lenka Žlebková
+420 261 172 201, zlebkova@kcp.cz

Competition organizer

MOBA studio (CCEA MOBA)

Competition Secretary

Ing. arch. Igor Kovačević, Ph.D., kovacevic@moba.name

Inspector of Competition Designs
Ing. arch. Karin Grohmannová, grohmannova@ccea.cz